جستجو
محصول دیجیتالی

اصول و فرمت مقاله نویسی ISI

اصول و فرمت مقاله نویسی ISI

اصول و فرمت مقاله نویسی ISI

۰تومان
اضافه به سبد خرید

اصول و فرمت مقاله نویسی ISI

اصول مقاله نویسی برای تمامی مقالات علمی تقریبا یکسان است. لذا، ساختار کلی یک مقاله علمی (ISI) بصورت زیر می باشد:

 • عنوان یا موضوع مقاله
 • نام مؤلف یا مؤلفان
 • چکیده
 • واژگان کلیدی
 • متن اصلی
 • مقدمه
 • روش
 • نتایج و
 • بحث و گفتگو
 • نتیجه گیری
 • قدردانی
 • منابع
 • مواد تکمیلی

با این وجود، گاهی اوقات ترتیب مقاله نویسی بصورت زیر می باشد:

 • روش ها، نتایج و بحث و گفتگو
 • نتیجه گیری و مقدمه
 • چکیده و عنوان مقاله

عنوان مقاله:

عنوان مقاله به این اشاره دارد که متن در چه موردی نوشته شده است؟ عنوان مقاله نقش بسیار مهمی را در جذب خواننده ایفا می کند. داوران تخصصی بودن و ارتباط موضوع با محتوی مقاله را مورد بررسی قرار می دهند. ویراستاران از عناوینی متنفر هستند که انسجامی با محتوی مقاله ندارند و بی معنا با آن می باشند. تمامی نکات مهم مقاله بایستی در عنوان ذکر شوند. عنوان مقاله بایستی اصطلاحات خاص باشد، نه جمله. در صورت امکان از نوشتن اصطلاحات و اختصارات فنی خودداری کنید.

نام مؤلف یا مؤلفان:

متناسب با سبک نوشتاری مقاله، نام کامل خود را بنویسید و برای سهولت ایندکس گذاری و جستجو در ذکر نشریات خود از اختصارات استفاده کنید. هنگام نوشتن نام مؤلف اطلاعات زیر را دنبال کنید:

 • چه کسی / کسانی کار را انجام داده است؛
 • تحقیق در کجا انجام یافته است؛
 • اکنون در کجا هستند؛
 • مشارکت نسبی آنها؛
 • روابط چه کسانی بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
 • نیازی به ذکر عناوین و مدارک علمی نیست.

چکیده:

این بخش از مقاله نویسی به توصیف مختصر تحقیق و روش های بکار رفته می پردازد. بخش چکیده نوعی تبلیغ مقاله محسوب می شود. چکیده بایستی به گونه ای نوشته شود که بدون خواندن کل متن، خواننده را به خود جذب کند. در نوشتن چکیده، کلماتی را باید استفاده کرد که معنای دقیق و صریح را انتقال دهد. تا حد امکان چکیده بایستی مختصر و مفید نوشته شود.

کلمات کلیدی:  

در اصل، کلمات کلیدی برای ایندکس گذاری بکار می روند. حدود 5 تا 7 کلمه کلیدی مرتبط با هدف اصلی مقاله بایستی نوشته شود. در نوشتن کلمات کلیدی، نبایستی از واژگانی با معانی وسیع استفاده کرد. بعنوان مثال، کلمه "خاک" در عبارت " زیست شناسی و بیوشیمی خاک" نباید بعنوان واژه کلیدی انتخاب شود. صرفا اختصارات مربوط به زمینه تحقیق برای واژگان کلیدی مطلوب است.

مقدمه:

در نوشتن مقاله نویسنده موظف است که خواننده متن را متقاعد کند که کار وی بسیار کارآمد و موثر است.

پرسیدن برخی سوالات و پاسخ دادن به آنها به نوشتن مقدمه ای خوب منجر می شود، یعنی: مسئله چیست؟ آیا راه حل هایی برای این مسئله موجود می باشند؟ بهترین راه حل چیست؟ و این راه حل چه محدودیت هایی دارد؟ و هدف شما از انجام این تحقیق چیست؟

مواد و روشها:

این بخش از مقاله نویسی به روش تحقیق می پردازد. بخش فوق اطلاعات جامع را در بر می گیرد، به طوری که خواننده آگاه می تواند آزمایش را بازنویسی کند. با استفاده از ذکر منابع، روشهای بکار رفته قبل را ذکر کنید. نیازی به نوشتن جزئیات روش نیست. ارائه خلاصه ای وسیع از روشها کافی است. تمامی روشهای بکار رفته در مقاله بایستی مستند باشند.

نتایج:

بخش نتایج همیشه با عبارتی شروع می شود که نتایج کلیدی را بیان می کند و به جدول ها و شکل ها اشاره می کند. خلاصه ای از تجزیه و تحلیل آماری نیز در این بخش ارائه می شود.

بحث و گفتگو:

این بخش از مقاله به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازد. در صورت نیاز می توان پیشنهاداتی را برای کارهای آتی مطرح کرد. این بخش مهمترین قسمت مقاله نویسی ISI می باشد.

نتیجه گیری:

بدون نتیجه گیری دقیق و صریح، داوران و ویراستاران در امر قضاوت مقاله با سختی مواجه می شوند. در مقاله نویسی ISI در قسمت نتیجه گیری نبایستی چکیده را مجددا تکرار کرد و نتایج تجربی ارائه داد.

قدردانی:

در این بخش از تمامی افراد و ارگان هایی که کمک چشمگیری به شما کرده اند، تشکر و قدردانی می کنید.

منابع:

در بسیاری از مقالات ISI دانشجویان در نوشتن منابع با مشکل مواجه می شوند، لذا اشکالات این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش های مقاله می باشد. در نوشتن منبع بایستی به نوع آن توجه کرد تا بتوان خطاها را کاهش داد.

محمد عرب احمدی - کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری